“น้ำตาแพะ”

แบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะเสียงแพะร้อง
ก้องโรงเชือด

ซุ่มเสียงเหือดแห้งหาย
ไร้คนเห็น

ผิดอะไรผิดตรงไหนจึงได้เป็น

เพียงเครื่องเซ่นสังเวย
เย้ยความจริง

เจ้านายออกไปทำระยำไว้

ถูกจับได้โยนให้แพะ
เยอะแยะยิ่ง

แพะมันผิดแพะมันพลาด
ไม่อาจประวิง

ต้องฆ่าทิ้งสิ่งสังเวย
เดี๋ยวเคยตัว

 

แพะโต้ว่าข้าฯไม่ผิดใยคิดฆ่า

เจ้านายจ๋าข้าฯไม่ได้ไปทำชั่ว

แพะมีลูกมีเมียมีครอบครัว

แพะกลั๊วกลัวเจ้านายจ๋า
อย่าฆ่าเลย

 

แพะคิดได้แต่พูดไป
แบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะ

ภาษาแพะมีเพียงนั้น
ทุกท่านเอ๋ย

เจ้านายว่า..มัน..สารภาพ
เหมือนดังเคย

แล้วเอื้อยเอ่ยคำว่า
ลาก่อนแพะ

มีกฎกล่าวเล่าไว้ให้ได้คิด

หนึ่ง นายถูกเสมอ
ไม่เคยผิดแม้นิดแหละ

สอง ถ้านายผิดดูข้อหนึ่ง
ซึ้งไหมแพะ

เสียงแบ๊ะแบ๊ะแพะรับบาป
อาบน้ำตา

 

พล.ต.ต.ไอยศูรย์ สิงหนาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *