ผู้การ อคฝ. มอบนโยบายปฏิบัติหน้าที่ภารกิจสำคัญ

ห้ามผิดพลาดเด็ดขาด

ส.ค.63 63 พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร ผู้บังคับการ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (บก.อคฝ.) มอบนโยบายกำชับการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจสำคัญ เน้นย้ำห้ามมีข้อผิดพลาดเด็ดขาด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *