นิสิตเก่าจุฬาฯ2513 รุกกิจกรรมเพื่อสังคม

มอบแดดให้หลาน “เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองทารกแรกเกิด”


ที่ห้องปฎิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีนายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในการรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ “เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลือง ในทารกแรกเกิด” นำโดย นางศรีประภา พริ้งพงษ์ ตัวแทนศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย”กลุ่มจุฬา 2513″และคณะ โดยมีนายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีต รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นางมนต์รักษ์ ภูรีศรีศักดิ์ ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเพื่อนๆ โดยมอบจำนวน 6 เครื่องให้แก่ รพ.อู่ทอง รพ.ด่านช้าง รพ.ศรีประจันต์ รพ.สามชุก รพ.หนองหญ้าไซ และ รพ.หันคา จ.ชัยนาท


นางศรีประภา พริ้งพงษ์ ตัวแทนศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย กล่าวว่าเป็นประเพณีของจุฬาฯที่ว่าเมื่อเราเข้าไปเรียนแล้ว 50 ปี เราจะต้องกลับมาดังคำขวัญที่ว่า” กลับมาเยือนจุฬาในวันนี้ ด้วยสำนึกในหน้าที่ที่สูงส่ง เราจะหลอมดวงใจให้มั่นคง เพื่อธำรง เพื่อเชิดชู เทิดพระนาง เราจะพิทักษ์ร่วมรักษา เกียรติภูมิของจุฬา 2513 สร้างแต่กิจกรณีอันดีงาม จารึกความเป็นจุฬา จวบฟ้าดิน”เราได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์กับสังคมและกิจกรรมในการรวมกันกับนิสิตเก่าด้วย โดยมีกิจกรรมเช่นมอบเงินสนับสนุนให้ใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโครงการเปลี่ยนโถส้วม 20 จังหวัดๆ50 โถส้วม เนื่องจากผู้สูงอายุจะนั่งยองๆไม่ได้ และยังมีโครงการมอบแดดให้หลานหรือ”เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลือง ในทารกแรกเกิด” ที่ได้มามอบให้กับ โรงพยาบาลทั้ง 6 โรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนิสิตจุฬา 2513 และยังเป็นนักเรียนศิษย์เก่าเขมะสิริอนุสรณ์ 2512 อยู่จำนวน 28 คน จึงได้ระดมทุนกันมามามอบให้ที่ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 5 เครื่องและที่ชัยนาท จำนวน 1 เครื่อง หวังว่าในการมอบเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลือง ในทารกแรกเกิด ครั้งนี้เราก็จะอาศัยท่านทั้งหลายไปดูแลอภิบาลทารกที่ยังไม่พร้อมเพื่อที่จะให้สมบูรณ์เติบโตแข็งแรง เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศต่อไป
นางมนต์รัก ภูรีศรีศักดิ์ อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าตนและทีมของนางศรีประภา เป็นเพื่อนกันในฐานะที่จบจากโรงเรียนมัธยมเขมะสิริอนุสรณ์ ด้วยกัน ทำให้มียอดบริจาคมากมาย ซึ่งจริงๆแล้วทั้งประเทศมีทั้งหมด 160 เครื่อง แต่เฉพาะศิษย์เก่าเขมะสิริอนุสรณ์ จำนวน 5 เครื่อง มามอบให้ รพ.ในสุพรรณบุรี เนื่องจากกลุ่มเพื่อนเห็นว่าตนเคยอยู่สุพรรณบุรี จึงทราบพื้นที่ที่ต้องการเครื่องดังกล่าว เพื่อจะได้ไปใช้ประโยชน์อย่างสุด และจำทำประโยชน์ให้กับทางโรงพยาบาลที่ได้รับมอบเป็นอย่างมาก
ด้านนายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผอ.รพ.หนองหญ้าไซ กล่าวว่า รพ.หนองหญ้าไซ มีเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลือง ในทารกแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง และมักจะมีปัญหาเนื่องจากสภาพเครื่องเก่าอายุการใช้งานนาน ต้องซ่อมเป็นระยะ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับความเมตตาจากกลุ่มนิสิตจุฬา รุ่น 2513 เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลือง ในทารกแรกเกิด ที่ได้รับในครั้งนี้ทาง รพ.หนองหญ้าไซ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสุดและจะดูแลรักษาซ่อมบำรุงให้ดีที่สุด ทางเราดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ตัวแทนศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย ได้มองเห็น รพ.ทั้ง 6 แห่งอยู่ในกลุ่มที่ควรจำได้รับเครื่องดังกล่าว เพราะเป็นเครื่องที่สำคัญในการที่จะดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนจากภาวะตัวเหลือง ทำให้ไฟที่ส่องมาที่ตัวทารกๆก็จะดีขึ้นตามลำดับ ภาวะแทรกซ้อนก็จะลดลง จะเป็นประโยชน์สำหรับโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *