กำชับพนักงานขับรถเก็บขยะตรวจสอบสภาพรถและปฏิบัติตามกฎจราจร

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 กำชับพนักงานขับรถเก็บขยะตรวจสอบสภาพรถและปฏิบัติตามกฎจราจร
นายวุฒิพงษ์ มนัส ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. กล่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวอุบัติเหตุรถบรรทุกขยะเสียหลักพลิกตะแคงบริเวณแยกสุคนธสวัสดิ์ ถนนเกษตรนวมินทร์ขาเข้า มุ่งหน้าแยกซอยนาคนิวาส โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ระบุพนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอยไม่มีมารยาทในการขับขี่ บางครั้งปล่อยน้ำขยะรั่วไหล กทม. ควรตรวจสอบสาเหตุที่พนักงานขับรถฯ ส่วนใหญ่ขับเร็ว รวมถึงจัดอบรมเรื่องกฎหมายจราจรและมารยาทในการขับรถให้พนักงานขับรถฯ ตลอดจนสุ่มตรวจการปฏิบัติงานเป็นระยะ นั้น จากการสอบถามพนักงานขับรถฯ และเจ้าหน้าที่ประจำรถ พบว่าขณะที่รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน สังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว กำลังนำขยะมูลฝอยที่เก็บมาจากบ้านเรือนประชาชน ไปกำจัดที่สถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร้ง เขตสายไหม ผ่านถนนประเสริฐมนูกิจ ขณะเลี้ยวเข้าถนนสุคนธสวัสดิ์ ระบบเบรคขัดข้อง ประกอบกับรถบรรทุกขยะเต็มคันรถน้ำหนักประมาณ 5-6 ตัน ทำให้ไม่สมารถควบคุมรถได้ จึงเกิดอุบัติเหตุรถพลิกตะแคงบริเวณแปลงไม้ประดับข้างถนน เป็นเหตุให้พนักงานขับรถฯ และเจ้าหน้าที่ประจำรถได้รับบาดเจ็บและรถเก็บขนมูลฝอยได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง หากอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของพนักงานขับรถฯ จะลงโทษทางวินัย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสำนักงานเขตฯ ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและกำชับพนักงานขับรถฯ ให้ถือปฏิบัติและเคารพกฎจราจรโดยเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีตาข่ายป้องกันขยะตกหล่นขณะนำรถไปกำจัดขยะที่สถานีขนถ่าย รวมถึงให้ตรวจสอบรถเก็บขนมูลฝอย หากอยู่ในสภาพชำรุด มีน้ำขยะรั่วไหล ห้ามนำรถออกปฏิบัติงานโดยเด็ดขาดจนกว่าจะมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีการลงโทษทางวินัย
นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีมาตรการควบคุมการปฏิบัติด้านการเก็บขนมูลฝอย โดยปลัดกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเคร่งครัดมาตรการควบคุมการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เช่น การจำกัดความเร็วรถเก็บขนมูลฝอยไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้แก่พนักงานขับรถฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมจะประสานสำนักงานเขตเพิ่มความถี่การอบรมพนักงานขับรถฯ ให้ตระหนักถึงการรักษากฎจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งจะจัดการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเขต เพื่อกำกับดูแลมาตรการควบคุมการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง

//

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *