ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคคืนพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคคืนพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน
นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตดินแดง กทม. กล่าว กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพแผ่นปูนซีเมนต์ปูทางเท้าบริเวณหน้าศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก มีสภาพชำรุดตลอดทาง รวมทั้งตั้งข้อสังเกต กทม. ควรก่อสร้างทางเท้าและซ่อมแซมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานว่า สำนักเขตดินแดง ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเท้าบริเวณดังกล่าว พบพื้นทางเท้าไม่เรียบ เนื่องจากมีการดำเนินโครงการก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค แต่ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ยังไม่คืนพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณดังกล่าวในเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทางเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานสำนักการโยธา กทม. เพื่อดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป
ด้าน นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำนักการโยธาได้ประสานบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคที่ดำเนินโครงการนำสายลงดินในบริเวณถนนรัชดาภิเษก ช่วงหน้าสถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ ขอความร่วมมือให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการเก็บงานบนทางเท้า ภายหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้เป็นไปตามมาตรฐาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *