เขตประเวศตรวจเข้มโครงสร้างและระบบความปลอดภัยในอาคาร

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เขตประเวศตรวจเข้มโครงสร้างและระบบความปลอดภัยในอาคาร
นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบพื้นที่และหาสาเหตุทำให้กันสาดอาคารของคอนโดมิเนียม ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ ทรุดตัวถล่มลงมาว่า

สำนักงานเขตประเวศ สำนักการโยธา และผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบความเสียหายเฉพาะบริเวณกันสาด ซึ่งเป็นแผ่นซีเมนต์สําเร็จรูปที่หล่อสำเร็จจากโรงงาน ที่เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานานประกอบกับผู้พักอาศัยนำสิ่งของที่มีน้ำหนักไปวางไว้ และมีการสั่นสะเทือนของสิ่งประกอบ เช่น คอมเพรสเซอร์แอร์ รวมทั้งกันสาดอุ้มน้ำฝนมาเป็นเวลานานจนหักลงมา ส่วนตัวโครงสร้างของอาคารยังแข็งแรง เมื่อซ่อมแซมบริเวณที่หัก ก็สามารถเข้าพักอาศัยได้ตามปกติ ขณะเดียวกันได้กำชับเจ้าของอาคารในพื้นที่เขตประเวศ จัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรมแล้วแต่กรณี ดำเนินการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร รวมถึงจัดให้มีระบบความปลอดภัยในอาคาร เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางหนีไฟ และผู้ดูแลระบบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *