เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคค​ี​ วัดสามบัณฑิต

** สายบุญ​ มหานครข่าว​ **

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคค​ี​

ณ วัดสามบัณฑิต

ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม

การปรับปรุงสถานที่ประดิษฐานและพื้นที่สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วัดสามบัณฑิต มีความประสงค์จัดให้มีการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภายในพื้นที่พระอาราม เพื่อให้เป็น

ศูนย์รวมจิตใจในการสร้างบุญกุศลของประชาชนในพื้นที่ สามารถใช้ในการประกอบศาสนกิจ ศาสนพิธี และพิธีสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนพิธีกรรมทางศาสนาของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน

สิ่งปลูกสร้าง และสถานที่ภายในพื้นที่วัดที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ปรับปรุงสถานที่และสิ่งปลูกสร้างสำหรับประดิษฐาน

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้เป็นสถานที่สำหรับประชาชนโดยทั่วไป ได้กราบสักการะเพื่อน้อมฯรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ ทางวัดจึงขอบอกบุญแก่ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เพื่อร่วม

เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนผลบุญกุศลที่ท่านได้ร่วม

บริจาคทรัพย์ในครั้งนี้โปรดบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบผลสำเร็จในอาชีพการงาน มีความสุข ความเจริญ พร้อมด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ คิดหวังสิ่งใด ขอให้สัมฤทธิ์ผลตามความปรารถนาทุกประการเทอญ.

กำหนดการ

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรงกับขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. การแสดงพระธรรมเทศนา และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป และสามเณร รูป

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน

เจ้าภาพกฐินสามัคคี และผู้มีศรัทธาร่วมกันแห่องค์กฐินสามัคคี

รอบพระอุโบสถวัดสามบัณฑิต และร่วมกันถวายกฐินสามัคคี ณ ศาลาการเปรียญวัดสามบัณฑิต.

เวลา ๑๔.๐๐ น.

หมายเหตุ : จัดเลี้ยงโรงทาน ตลอดงาน

ประธานเจ้าภาพ

คุณอำพา​ ยงพิศาลภพ​ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

คุณวิชัย จันทร์จริยากุล​ รองกรรมการผู้จัดการ

คุณพิสิฐ พรัดมะลิ​
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ

คุณสุมาลย์ วิริวุฒิกร​ ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ

คุณจิร แก้วโยธา​ ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ

คุณณัฏฐชัย เศวตโชติธนพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ

บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

//

หลวงลุงสิงห์​ ภาพและข้อมูล
ปารณีย์​ รายงานข่าว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *