ปค.สุพรรณบุรี ไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี


– วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทองได้สั่งการให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.อู่ทองที่ 3 บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สระยายโสม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว และขอความร่วมมือสถานประกอบให้ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือมีบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย และไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย และคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงงานในพื้นที่รับผิดชอบ
– ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งสถานประกอบการที่จ้างแรงงานยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *