รับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน

ณ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน (เครื่องช่วยหายใจ) ยี่ห้อ Drager รุ่น Savina 300 จำนวน 1
เครื่อง มอบให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี พร้อมนายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และนายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด 19

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานทำพิธีถวายคำนับ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เปิดกรวยดอกไม้ และรับมอบเครื่องแพทย์พระราชทาน ซึ่งการได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ครั้งนี้ ยังมีความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อโรงพยาบาลปทุมธานี บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียง ซึ่งโรงพยาบาลปทุมธานี จะนำเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด และเต็มกำลังความสามารถ

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / รายงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *