สภากาแฟ ชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” ประจำเดือนกันยายน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. ที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พบปะพูดคุยกับ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และผู้ร่วมกิจกรรมภายในงาน พร้อมนำข้อมูลในการติดตามสองแม่ลูกต่างด้าวที่ตรวจพบเชื้อโควิดในเมืองเมียวดี ฝั่งเมียนมา ชี้แจงให้กับที่ประชุมรับทราบข้อมูล รวมถึงการนำประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาพูดคุยและขอความร่วมมือช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาท่องเที่ยวด้วย


นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กิจกรรม”สภากาแฟ”นั้นเป็นการนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาร่วมพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้นำไปถ่ายทอดต่อและหากหน่วยงานใดมีการจัดโครงการอะไรก็จะให้นำเสนอกับที่ประชุมสภากาแฟได้เลย นอกจากนี้ ขอเชิญชวนมาเที่ยวศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2530 โดยงบช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา และเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่มิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับราชอาณาจักรไทยยืนยาวมาครบ 100 ปี โดยภายในอาคารจัดแสดงพัฒนาการของกรุงศรีอยุธยานับแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน โดยสรุปให้เห็นเหตุการณ์สำคัญของอยุธยาด้านต่าง ๆ นำเสนอด้วยรูปแบบที่ทันสมัย ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน นับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอยุธยาและของสยามได้ครบถ้วนและเห็นภาพชัดเจนที่สุดแห่งหนึ่ง รวมถึงพื้นที่ด้านล่างยังตั้ง ”ศูนย์ความสัมพันธ์อยุธยานานาชาติ “ เป็นห้องสมุดศูนย์รวมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับนานาชาติที่ทรงคุณค่า โดยเปิดให้เข้าชม ทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชมเพียงคนละ 50 บาท เด็ก 20 บาท นอกจากนี้ยังสามารถนั่งรถรางชมรอบเกาะเมือง เที่ยวละ 1,500 บาท/3 ชั่วโมง (25 คน)

//

ธนากร ภาคมณี ผู้สื่อข่าวพระนครศรีอยุธยา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *