DOPA Investigator of the Month : AUGUST 2020

#ปลัดบิว #ปลัดนริศรา #ทิพยางกูร #จังหวัดชลบุรี

👉ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนดีเด่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดย #ชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ได้แก่ “นางสาวนริศรา ทิพยางกูร (ป.บิว)” ตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กับผลงานขับเคลื่อน #ชุดราชสีห์พิทักษ์ราษฎร์ อำเภอศรีราชา และ #ที่ทำการพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองต้นแบบของกรมการปกครอง ในการบังคับใช้กฎหมายในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✍️ประวัติการศึกษา : การศึกษาสูงสุด
🎓ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✍️ประวัติการฝึกอบรม📕
(1) หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 178
(2) หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 40
(3) หลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 43

✍️เกียรติประวัติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ🏆
(1) รางวัลผู้ปฏิบัติราชการดีเด่นด้านการสืบสวนคดีอาญาบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2556
(2) รางวัลปลัดอำเภอดีเด่น(ปลัดแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2559

✍️ประวัติการรับราชการที่สำคัญ
🔺ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
🔺มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของ #ชุดราชสีห์พิทักษ์ราษฎร์ #อำเภอศรีราชา
🔺มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอศรีราชา อีกทั้ง การบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เช่น ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข สรรพสามิต พัฒนาชุมชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยสนธิกำลังกันในการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง การสืบสวน ปราบปราม หาข่าว ปิดล้อม ตรวจค้น จับกุมผู้ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองอย่างเคร่งครัด เป็นต้นแบบให้ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมถึงขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในอำเภอและตำบล
(สามเหลี่ยม)อีกทั้งได้รับมอบหมายจากนายอำเภอศรีราชาให้ปรับปรุงสถานที่และจัดระบบการทำงานของที่ทำการพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง มีที่ทำการพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย ห้องสอบสวนปากคำเด็ก ห้องสอบสวนปากคำผู้ต้องหา ห้องเก็บของกลาง มีการแสดงสิทธิต่างๆ ของผู้ต้องหาและพยานตามรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีการแสดงสถิติการสืบสวนสอบสวนประจำเดือน และห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา โดยมีพนักงานสอบสวนและเสมียนคดีเวรประจำวันหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ จนได้รับคัดเลือกเป็น #ที่ทำการพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองต้นแบบของกรมการปกครอง

✍️เหตุผลสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของ ชุดราชสีห์พิทักษ์ราษฎร์ อำเภอศรีราชา ประสบความสำเร็จ
🔺เพราะมีการวางแผนงานที่ดี มีทีมงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นระบบ ทำงานด้วยความรวดเร็ว เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกมิติ ที่สำคัญประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายผ่านหลายช่องทาง ได้แก่
(1) เฟสบุ๊ค “ที่ทำการปกครอง อำเภอศรีราชา”
(2) เฟสบุ๊ค เพจ “ฝ่ายความมั่นคง อำเภอศรีราชา”
(3) ผ่านที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา หมายเลขโทรศัพท์ 038-311020
🔺นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเดินทางมาร้องเรียนและแจ้งเบาะแสได้ด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา

🔥ตัวอย่างผลงานการสืบสวนสอบสวนที่โดดเด่นและประสบผลสำเร็จในพื้นที่ (Best Practice) 🔥
(1) จับกุม สถานบริการชื่อดัง คลับไนท์ https://www.youtube.com/watch?v=X65lfIGryp0https://youtu.be/2ARXctisDxs (ข่าว เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3)
(2) จับกุมการลักลอบตัดพะยูง ยึดได้กว่า 20 ต้น https://www.thairath.co.th/news/local/520984 (ไทยรัฐออนไลน์)
(3) จับกุม ร้านนวดแฝงบริการทางเพศ https://www.youtube.com/watch?v=XgOGGXHsri0 (ข่าวไทยรัฐทีวี)
(4) 🔥มีการรายงานสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของอำเภอศรีราชา อย่างต่อเนื่องนับจากต้นปี เป็นจำนวนกว่าร้อยคดี🔥

❇️ท่านมีหลักการทำงานในด้านการสืบสวนสอบสวนอย่างไร
👉การปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนได้อย่างแท้จริง คือเป้าหมายที่สำคัญ

❇️ ท่านมีหลักการทำงานในฐานะพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองอย่างไร
👉ต้องยืดมั่นในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญ ตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เห็นแก่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

❇️ท่านมีการขับเคลื่อนภารกิจการสอบสวนของที่ทำการพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา อย่างไร
👉มีการวางแผนในการดำเนินการ โดยยึดระเบียบข้อกฎหมายเป็นที่ตั้ง เพื่ออำนวยความเป็นธรรมและบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน ยึดถือประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง

❇️อะไรคือปัจจัยที่อำเภอศรีราชา มีการขับเคลื่อนภารกิจการสอบสวนคดีอาญาอย่างต่อเนื่อง
👉สืบเนื่องจากอำเภอศรีราชา มีสถานประกอบการที่ดำเนินงานภายใต้กฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองเป็นจำนวนมาก จึงทำให้อำเภอศรีราชามีการบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการอยู่อย่างสม่ำเสมอ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีที่ทำการพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม

❇️ขอทราบหลักการทำงานและคติประจำใจ
👉“การสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่น เป็นที่พึ่งให้ประชาชนอย่างแท้จริง”

📌ฝากติดตาม DOPA Investigator of the Month ประจำเดือนต่อไปด้วย ว่าจะเป็นท่านใด ใครรู้จักผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสืบสวนสอบสวนก็แนะนำกันเข้ามาได้

📌อย่าลืม!! กด LIKE และกดติดตามเพจ “ชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง” กันด้วย เพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเรา

#ชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
#DOPAIOTM

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *