ตลาดประมงท่าเรือ บางพลี จังหวัดชลบุรี

ตลาดประมงท่าเรือพลีมีบริการอาหารทะเลสดๆ มีบริการปิ้ง ย่าง ทอด
สดจริง ๆ เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพ ตลาดจะเปิดเวลา 14.00 – 22.00 น.
ผ่านมาแวะมาได้ค่ะ
แผนที่ ตามลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://bit.ly/3c8rzSk
facebook : ตลาดประมงท่าเรือบางพลี ชลบุรี

    

// นางสาวประภากร กำไธสง
Miss PR มหานครข่าว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *