ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ

•••••••••••••••••••

วันที่ 16 กันยายน 2563 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก จัดการประชุมคณะทำงานฯ ประกอบด้วยปลัดอำเภอ กำนัน นายก อบต. ผู้แทนสภาเกษตรกร และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติ และคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร/ผู้รับจ้างงาน โดยมีนายอำเภอดอนสัก (นายเจริญ เปลี่ยวจิตร) ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการรับสมัครในรอบที่ 1 มีเกษตรกร สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 22 ราย ผลการพิจารณาผ่านหลักเกณฑ์ จำนวน 20 ราย และผู้รับจ้างงาน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 27 ราย ผลการพิจารณาผ่านหลักเกณฑ์ จำนวน 19 ราย

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ขอบคุณบทความดีๆจาก) 🙏🏻
เครดิต (Credit):@สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก

          

 

ที่มา(Source): มัทชิมา ชัยกูล
(Miss PR) มหานครข่าวออนไลน์ เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหานครข่าว ออนไลน์ (เพจหลัก)
https://www.facebook.com/newstown.online/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *