อ่างทอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชื่อมท้องถิ่น

วันนี้ที่18 กันยายน.63 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยกองแผนและงบประมาณ

จัดโครงการ “ส่งเสริม สนับสนุน การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย และเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย เพื่อร่วมกันพัฒนาถนนสายทางตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ ตำบลยางช้ายและตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง และพื้นที่ใกล้เคียง ระยะทางยาว 8,330เมตร

โดยมีเป้าหมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังที่กล่าวมา โดยใน งปม.2563ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร 2,000ต้น และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 121ต้น และปี งปม.2564ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม จำนวน 205ต้น โดยมีนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมร่วมปลูกต้นทองอุไร และทาสีสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ณ บริเวณหน้าวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

//
ที่มา : ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง /

อภิวัฒน์ กุลคำ หัวหน้าศูนย์ข่าวมหานครข่าวนิวส์ประจำจังหวัดอ่างทอง รายงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *