นิทรรศการ ๗๐ ปี แห่งสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา

๑๘ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา นายเกียรติ สิทธีอมร และนายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส. พรรคก้าวไกล และนายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และบุคลากรในวงงานรัฐสภา

ร่วมเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ ๗๐ ปี แห่งสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union หรือ IPU) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ก.ย. ๖๓ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๑๓๐ ปี ของการก่อตั้ง IPU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *