ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ”สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”ประจำปี2563

กรมอุทยานแห่งชาติฯและเครือซีพีจัดงานตัดสินประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ”สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”ประจำปี2563

วันนี้ 19 ก.ย. ที่ห้องประชุม ชั้น21 อาคารทรู กรมอุทยานแห่งชาติ พันธุ์พืชและสัตว์ป่าและเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดงานตัดสินประกวดภาพ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการถ่ายภาพ ด้านศิลปะ ด้านพันธุ์พืชและสัตว์ป่า รวมทั้งศิลปินแห่งชาติ 18 ท่านร่วมตัดสินภาพที่ส่งเข้ามาจากทั่วประเทศ ประจำปี2563 โดยมีดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือฯเป็นประธาน

โครงการฯ”สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่26เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ชื่นชมภาพถ่ายป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศไทยเกิดความรัก หวงแหน ร่วมดูแลป่าไม้และสัตว์ป่าของเมืองไทยให้ยั่งยืนและส่งเสริมผู้ถ่ายภาพเมืองไทยมีส่วนร่วมนำเสนอภาพที่สวยงาม และบอกเรื่องราวป่าไม้ สัตว์ป่า

โดยมีซีพีเอฟ ทรู ซีพีรีเทลลิงค์ร่วมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

//

ที่มา : https://www.facebook.com/144380808925387/posts/3855839017779529/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *