คืบหน้าการจัดเก็บซากรถยนต์บนถนน-ที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 คืบหน้าการจัดเก็บซากรถยนต์บนถนน-ที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ
นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกต การเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ที่จอดทิ้งบนถนนหรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นการสร้างภาพ รวมถึงเมื่อประชาชนแจ้งเบาะแสของซากรถไปแล้ว กลับไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ว่า กรุงเทพมหานครมีแนวทางการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ที่จอดทิ้งบนถนนหรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเมื่อชุดสายตรวจเทศกิจตรวจพบซากรถยนต์ หรือได้รับแจ้งเบาะแสซากรถยนต์จากประชาชน หรือจากช่องทางต่าง ๆ ชุดสายตรวจเทศกิจจะตรวจสอบว่าเป็นซากรถหรือไม่ เมื่อพบว่าเป็นซากรถยนต์ จะประชาสัมพันธ์ประชาชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อสืบหาเจ้าของ และให้เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ออกจากถนนหรือสถานที่สาธารณะ หากไม่พบเจ้าของจะประสานกรมการขนส่งทางบก เพื่อสืบค้นหาเจ้าของจากป้ายทะเบียนรถยนต์ แล้วแจ้งให้เจ้าของมาเคลื่อนย้าย และหากยังไม่พบเจ้าของจะปิดประกาศไว้ที่ซากรถยนต์ให้ผู้เป็นเจ้าของมาเคลื่อนย้ายภายใน 15 วัน หากไม่เคลื่อนย้ายตามกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่จะยกซากรถยนต์ไปเก็บไว้ยังสถานที่เก็บของกลาง
ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครได้หมุนเวียนดำเนินการจัดเก็บซากรถยนต์ทุกกลุ่มเขตในแต่ละสัปดาห์ โดยที่ผ่านมาได้สำรวจซากรถยนต์เมื่อเดือน มิ.ย. 2562 พบซากรถยนต์ 400 คัน และปัจจุบันสำรวจเพิ่มเติมพบอีก 201 คัน รวมซากรถยนต์ที่สำรวจพบ 601 คัน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เคลื่อนย้ายออกจากถนนหรือสถานที่สาธารณะแล้ว 445 คัน แบ่งเป็น เจ้าของเคลื่อนย้ายเอง 434 คัน สำนักงานเขตเคลื่อนย้าย 11 คัน คงเหลือซากรถยนต์ทั้งสิ้น 156 คัน ส่วนซากรถยนต์ที่อยู่ในที่ส่วนบุคคล ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่ให้เคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่นที่ไม่กีดขวางทางสัญจร ขณะเดียวกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของเมือง โดยแจ้งเบาะแสของซากรถยนต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ www.bangkok.go.th/reward Line @ : ebn 6703 w Facebook สำนักเทศกิจ หรือแจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานคร และเมื่อดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดแล้ว ประชาชนที่แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าปรับเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าปรับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *