การผลิตสื่อเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน “การผลิตสื่อเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน”

สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ที่ผ่านมาโดยฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน บัดนี้ โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ พร้อมแล้วที่จะนำเสนอผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดังนั้น กองทุนฯ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “๑๔ ผลงานสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทย
ในโอกาสนี้ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้อง Salon A โรงแรมสวิส โฮเต็ล รัชดา (รถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง) พร้อมร่วมสัมภาษณ์ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *