สภ.คูคต จัดพิธีทำบุญ และกิจกรรม วันตำรวจ ปี 2563

วันที่17 ต.ค.63 พ.ต.อ.เอกนิรุจฒิ์ วันสิริภักดิ์ ผกก.สภ.คูคต จัดพิธีทำบุญ และกิจกรรม เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563 โดยมีพิธีสงฆ์ พิธีถวายความเคารพ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพระพร ถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

พ.ต.อ.เอกนิรุจฒิ์ฯ ได้อ่านสารของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563 พร้อมประกวดเรียงความของบุตร-ธิดาตำรวจ เรื่อง “พ่อฉันเป็นตำรวจ”, พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจ, , มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ในสังกัด สภ.คูคต และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจการงานตำรวจ สภ.คูคต อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.คูคต, กต.ตร.สภ.คูคต, ผู้ให้การสนับสนุน, และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมใหญ่ สภ.คูคต

สมชาย/อ๊อด-อ๊อฟ ภาพข่าว-รายงาน
***********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *