ประธานรัฐสภา ปิดงานประเพณีงานเจ เยาวราช ๒๕๖๓

๑๗ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา เยาวราช นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีงานเจ เยาวราช ๒๕๖๓ โดยได้สักการะจุดธูปไหว้ “กิวอ๋องอุกโจ้ว” และ “เจ้าแม่กวนอิมพันมือ” บริเวณมณฑลพิธี​ โดยมี​ นายเกียรติ​ สิทธีอมร​ น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

ในโอกาสนี้ ประธานรัฐสภา กล่าวเปิดงาน โดยกล่าวว่า “ประเพณีงานเจ เยาวราช เป็นประเพณีที่สืบทอดทางวัฒนธรรมอันดีงามมาโดยตลอด เป็นประเพณีที่เกิดจาก “แรงบันดาลใจ และศรัทธา” ของคนไทยเชื้อสายจีนมาหลายยุคหลายสมัยจวบจนถึงปัจจุบัน
เทศกาลกินเจถือเป็นเทศกาลงานบุญ งดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ รวมถึงการปวารณาตนถือศีล ทำบุญทำทาน งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ และรักษาอารมณ์ให้สงบและมั่นคง อันจะส่งผลดีทางด้านจิตใจ ครอบครัว และสังคมโดยรวม นอกจากนั้น ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน การกินเจยังสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยให้หลายคนมีโอกาสสร้างรายได้จากการขายอาหารเจอีกทางหนึ่ง​


สายสัมพันธ์ ๒ แผ่นดิน คือ แผ่นดินจีนและไทย มีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นสายใยสำคัญ เพราะมีความผูกพันกันทางสายเลือดมาอย่างยาวนาน อันเป็นผลจากการที่ราชอาณาจักรไทยได้ให้โอกาสแก่ชาวต่างชาติ รวมทั้งชาวจีน ได้อพยพมาสร้างครอบครัว ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคง โดยได้รับโอกาสทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง น้อยนักที่ประเทศอื่นจะเปิดโอกาสให้เช่นนี้ เราจึงได้เห็น ผู้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแผ่นดินไทยจำนวนไม่น้อย สามารถทำมาหากิน สร้างเนื้อสร้างตัวจนมั่งคั่งร่ำรวย และลูกหลานของบุคคลเหล่านี้จำนวนไม่น้อยเช่นกัน ได้ก้าวขึ้นไปมีตำแหน่งระดับสูงทั้งในวงการเมือง ส่วนราชการ และภาคธุรกิจ อีกทั้งซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมงคล เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้มาท่องเที่ยวในเยาวราช เพื่อค้นหาความเป็นมาของสถานที่ซึ่งรู้จักในบรรดาชาวต่างชาติว่า “ไชนาทาวน์” และลิ้มรสชาติอาหารของชุมชนเก่าแก่กว่า ๒๐๐ ปี ในฐานะถนนสายอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก”

จากนั้น ประธานรัฐสภา ได้ปรุงอาหารมงคลกระทะใหญ่ และตีกลองสิงโต เพื่อปล่อยขบวนแห่รถบุปผาชาติ และขบวนมังกร สิงโต และเยี่ยมชมบูธผู้สนับสนุนและร้านค้าต่าง ๆ ภายในงาน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *