ป้ายูกล้ากาแฟ ดอยช้าง จ.เชียงราย

ที่ตั้ง อยู่ฝั่งตรงข้าม Abonzo coffee
คุณป้ายูเพราะปลูกต้นกล้าแฟ
สนใจพันธุ์ต้นกล้ากาแฟ
สามารถติดต่อ เบอร์โทร
084-949-1566
095-395-5676
080-677-8018

  

ประภากร กำไธสง
(Miss PR)มหานครข่าวออนไลน์
มหานครข่าวเขตจังหวัดชลบุรี-พัทยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *