อ่างทอง อดีตนายกตี๋ เน้น”คนอ่างทองต้องมีน้ำทำนา”  

อ่างทอง อดีตนายกตี๋เร่งลงพื้นที่หาเสียงขอคะแนนเสียงเน้น”คนอ่างทองต้องมีน้ำทำนา”

 


เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันนี้(22พย.63)นายสุรเชษ นิ่มกุล หรือนายกตี๋ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองหลายสมัย หัวหน้ากลุ่ม”สำนึกรักบ้านเกิด”ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หมายเลข 1 พร้อมด้วยนายสังคม ลาภเวช หรือ ส.จ.แดง ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง(ส.อบจ.)หมายเลข 1 เขต 3 อำเภอวิเศษชัยชาญ ตำบลหัวตะพาน ตำบลไผ่ดำพัฒนา ตำบลสี่ร้อย ตำบลไผ่จำศีล (หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 8)จัดขบวนรถหาเสียงพร้อมทีมงานมอเตอร์ไซค์ลงเคาะประตูบ้าน โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล หรือนายกตี๋ ได้ขึ้นรถหาเสียงพร้อยปราศรัยถึงผลงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น ซ่อมสร้างถนนเพื่อการสัญจรไปมาและส่งพืชผลเกษตรกร สร้างโรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งตามถนนสายต่างๆ และการพัฒนาแหล่งน้ำให้ชาวนามีน้ำทำนายามหน้าแล้ง ตามนโยบาย”คนอ่างทองต้องมีน้ำทำนา”จนได้รับรางวัลคุณธรรม โปร่งใส ITA ประจำปี 2563
จากนั้นนายสุรเชษ นิ่มกุล หรือนายกตี๋ พร้อมด้วยนายสังคม ลาภเวช หรือ ส.จ.แดง ได้เดินทางมายังหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เพื่อขอคะแนนเสียงกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วิเศษชัยชาญ โดยพูดถึงผลงานสมัยที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.โดยกาเบอร์ 1 ทั้ง 2 ใบ

 


ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 2 คนคือนายสุรเชษ นิ่มกุล หรือนายกตี๋ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองหลายสมัย หัวหน้ากลุ่ม”สำนึกรักบ้านเกิด”หมายเลข1 และนายโยธิน เปาอินทร์ จากกลุ่มก้าวหน้า หมายเลข 2

ภาพ-ข่าว อภิวัฒน์ กุลคำ/อ่างทอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *