กาญจนบุรี ผ่อนปลนส่งออกนำเข้าสินค้าสำคัญต่อชีวิตประจำวัน

เมื่อ 22 พ.ย.63 ประชุม หัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการ ในพื้นที่ ณ ห้องจัดเลี้ยงบาซินี่( BSN)เพื่อแบ่งมอบหน้าที่และชี้แจงการปฏิบัติในห้วงวันที่ 25-26 พ.ย.63 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่4718/2563

 

ที่จะมีการผ่อนปลนให้ส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค การปศุสัตว์(สัตว์น้ำ สัตว์บก สัตว์ปีกทุกชนิด)สินค้าทางการเกษตร และสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันทุกประเภท ยกเว้นยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีในสัปดาที่ 2 และ 4 ของเดือน

 

โดยให้เปลี่ยนถ่ายสินค้าในลักษณะท้ายชนท้ายรถ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *