บิ๊กท๊อป เปิดงาน 100 พลัส สุพรรณบุรี ปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 9

 

 


ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่าคึกคัก นักปั่นจากทั่วประเทศหลายพันคน ร่วมกิจกรรม “100 พลัส สุพรรณบุรี ปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 9” โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานฯ และถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพในการจัดงานจักรยานที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศและมีโอกาสได้ต้อนรับนักปั่นจากทั่วประเทศเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้เห็นกระแสตอบรับจากบรรดานักปั่นจักรยานที่ยังเหนียวแน่น ผู้ร่วมงานได้รับความสนุกสนาน มิตรภาพ และความทรงจำที่ดีกลับไป และเชื่อมั่นว่าจะเป็นการตอกย้ำอีกครั้งว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองกีฬา(SPORT CITY) ตามที่ได้ประกาศจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาระดับประเทศรวมไปถึงระดับนานาชาติ

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษ จึงก่อให้เกิดการรวมกลุ่มออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยาน ส่งเสริมให้เยาวชน และ ประชาชนมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และมิตรภาพ ระหว่างชมรมจักรยานและนักปั่นทั่วประเทศ และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำไปทำสาธารณกุศลต่างๆ ต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *