ผู้ปิดทองหลังพระ

 

#รางวัลแห่งคุณค่าและเกียรติยศแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน

#สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
#พิธีมอบรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ

ประจำปี 2563 ปีที่ 13
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563

ณ พุทธสิชชาลัย ม.ราชภัฏพระนคร

คุณนาย ฮ.นกเอี้ยงตาโต
เกตน์ศิรณี บุญมา พร้อมกับ คุณเอ บุญรุ่ง เต๋งจงดี
โครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร

ได้รับคัดเลือก รับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ
ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่ผู้รับรางวัล ผู้กระทำความดี ทำคุณประโยชน์ ผู้อุทิศตนให้แก่แผ่นดิน
มีผู้ได้รับคัดเลือก เพียง 22 ท่าน ในประเทศไทย
นับว่าเป็นอีก 1 กำลังใจ ในการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้อุทิศตนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ทั้งนั้น โครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ต้องขอกราบขอบพระคุณ ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ผู้ที่ร่วมสนับสนุนโครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ด้วยใจ

#ขอกราบขอบพระคุณ
พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานอุปถัมภ์โครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร

ท่านสุชาดา – ท่านชัยยุทธ ทวีปวรเดช ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ

ท่านผู้สนับสนุนผู้กิจกรรมสร้างสรรค์โครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร
เราคือ คนของแผ่นดิน

โดยปณิธาน

#ส่วนหนึ่งของชีวิตขออุทิศเพื่อสังคมพร้อมตอบแทนคุณแผ่นดิน

    

 

 

About news-town 1883 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*