ตม.เตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมร่วมสอบสวนโรค หลัง‘โควิดสมุทรสาคร’ลามหนัก

 

“ผบช.สตม.” กำชับแนวปฏิบัติหลัง “โควิดสมุทรสาคร” ลามหนัก สั่งเข้มป้องลอบเข้าเมือง กำชับ “ตม.สมุทรสาคร” เตรียมพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วร่วมสอบสวนโรค พร้อมตั้งด่าน-จุดสกัดยับยั้งการแพร่ระบาด

20 ธันวาคม 2563 พล.ต.ต.อาชยชนไกรทอง รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (รอง ผบช.สตม.) ในฐานะโฆษก สตม. เปิดเผยว่า พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ตระหนักถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเริ่มกลับมามีปัญหาในบางพื้นที่บางจังหวัด จึงได้มีหนังสือสั่งการด่วนที่สุด

ทั้งนี้ มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ด้วยปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดฯ และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ให้ทันท่วงที จึงให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ โดย ตม.จว. พื้นที่ชั้นใน จัดชุดปฏิบัติการสืบสวนและชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติ เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานในพื้นที่ โดยให้ประสานการปฏิบัติกับ สธ. หรือ สสจ. อย่างใกล้ชิด

ตม.จว. ที่มีพื้นที่ติดต่อกับแนวชายแดน เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีข้าเมือง

ให้ ตม.จว.สมุทรสาคร จัดชุดปฏิบัติการสืบสวนและชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเตรียมความพร้อม บูรณาการปฏิบัติในการร่วมสอบสวนโรค ร่วมกับ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการร้องขอ การปฏิบัติหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะ งานบริการคนต่างด้าว งานสืบสวนปราบปราม และผลักดันส่งกลับตามภารกิจปกติ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางชั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดโรคอุบัติภัยใหม่ (SOP) ตามมาตรฐานของ สธ. ที่ สตม. กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ให้ บก.ตม.3 และ บก.สส.สม จัดกำลังพล เพื่อประกอบเป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว และชุดสนับสนุนการปฏิบัติ กรณีหน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานภายในจังหวัดสมุทรสาคร เช่น สสจ. , ฝ่ายปกครอง , ตร.พื้นที่ ฯลฯ ร้องขอในการบูรณาการปิดล้อม หรือปิดกั้นพื้นที่ และตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อป้องกัน และระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค เป็นต้น

ด้าน พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ในฐานะรองโฆษก สตม. กล่าวว่า ทาง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม./โฆษก สตม. ขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลคนในพื้นที่ที่อาศัย หากพบคนไทยหรือคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่อย่างไม่ถูกต้อง หรือหนีกลับเข้ามาจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านรอบประเทศไทย โดยลักลอบหลบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ ไม่ได้เดินทางเข้าออกตามช่องทางที่กำหนดไว้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และไม่ผ่านการตรวจหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่หน่วยงานความมั่นคงที่มีอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องโควิด-19 ในจังหวัดนั้นๆได้ทันที หรือที่สายด่วนสาธารณสุข 1422 หรือสายด่วน 1178 เพื่อดำเนินการตรวจสอบได้ทันที

 

About news-town 1883 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*