หนูน้อยกรุงเก่า

รองผู้ว่าฯอยุธยา เปิดงานการประกวด “หนูน้อยกรุงเก่า” ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ เวทีกลางงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวด “หนูน้อยกรุงเก่า” ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 โดยมี นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีหนูน้อยเข้าร่วมการประกวดจำนวน 19 คู่ ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครอง เข้ามาร่วมชมและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับกิจกรรมการประกวด “หนูน้อยกรุงเก่า” ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในทางที่เหมาะสมตามวัย และส่งเสริมให้เยาวชนมีความสมานสามัคคี และเห็นคุณค่าของมิตรภาพ ในการจัดกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ซึ่งการประกวด “หนูน้อยกรุงเก่า” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน พร้อมทั้ง สามารถนำทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคต สมารถพัฒนาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และพร้อมที่จะก้าวเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไป

ธนากร ภาคมณี/ผู้สื่อข่าว

 

About news-town 1883 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*