ผู้ว่าฯอ่างทองลุยตรวจจุดคัดกรองโควิดอย่างต่อเนื่อง

อ่างทอง 13-01-64 ผู้ว่าฯอ่างทองลุยตรวจจุดคัดกรองโควิดอย่างต่อเนื่อง แม้วันนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 99 คน

 


ที่ถนนสายอ่างทอง-อยุธยา บริเวณหน้าวัดพินิจธรรมสาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ชุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าทหาร ตำรวจ สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ตั้งด่านคัดกรองโควิดแก่รถยนต์ และรถโดยสารที่ขับผ่านเข้าออกในจังหวัดอ่างทองผ่านถนนเส้นนี้ เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจังหวัดอ่างทองมีผู้ติดเชื้อแล้ววันนี้ 99 ราย โดยแยกเป็นรายอำเภอดังนี้ อำเภอเมือง มีผู้ติดเชื้อ 34 ราย อำเภอโพธิ์ทอง 18 ราย อำเภอแสวงหา 7 ราย อำเภอวิเศษชัยชาญ 33 ราย อำเภอป่าโมก 3 ราย และอำเภอสามโก้ ไม่มีผู้ติดเชื้อ ส่วนมากผู้ติดเชื้อได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ไปบ่อนไก่ และยังมีผู้อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)โดยการค้นหาเชิงรุกแล้ว 5,291 ราย
เฉพาะอำเภอวิเศษชัยชาญ ชุดหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่หมู่ที่1, 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง หลังทราบว่าประชาชนในหมู่ที่ 3 ได้ไปร่วมงานเลี้ยงที่หมู่ที่ 9 ตำบลบางจัก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 และได้ไปสัมผัสผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จนติดแล้ว 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อของตำบลบางจักแล้ว 4 ราย ยอดรวมทั้งอำเภอวิเศษชัยชาญ มีผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)แล้ว 33 ราย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *