พ่อเมืองสุพรรณฯปล่อยตัวล็อตใหญ่ ผู้กักกัน 18 รายสู่ครอบครัว

ชื่นชมเป็นฮีโร่ของคนไทย

 


วันที่ 14 ม.ค.ที่โรงแรมกีฬา จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นายวรงค์ รุ่งเรือง นพ.สสจ.สุพรรณบุรี ร่วมกันปล่อยกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกกักตัวสู่ครอบครัว คืนคนปลอดโรค สู่สังคมปลอดภัย จำนวน 18 ราย ผู้ถูกกักตัวต่างดีใจมีญาติมารอรับหน้าชื้นตาบาน

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าโรงแรมกีฬาสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการของกลุ่มเสี่ยง ที่มาจากกลุ่มกุ้งและกลุ่มไก่ ซึ่งวันนี้ได้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการล็อตใหญ่ที่สุดจำนวน 18 คน ยังคงเหลืออีก 25 คน สำหรับ 18 คนนี้มาจากกลุ่มกุ้ง 7 คน ถือว่ากลุ่มเสี่ยงในกลุ่มกุ้งนั้นหมดแล้ว ทำให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มกุ้งที่ อ.สองพี่น้อง จะไม่ระบาดต่อแน่นอน ส่วนกลุ่มไก่11 คน ถูกปล่อยตัวเป็นล็อตแรก ยังเหลือกลุ่มไก่ที่เข้ามากักตัวเมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา ต้องรอวันที่ 25 ม.ค.ถ้าไม่มีติดเชื้อเพิ่มขึ้น น่าจะเป็นที่เบาใจของชาวสุพรรณบุรีได้ว่า ในสถานการณ์กลุ่มไก่นั้นเราจะสามารถควบคุมได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
สำหรับผู้ที่ผ่านการกักตัว เพื่อสังเกตอาการทั้ง 18 รายนี้ หนังสือรับรอง จาก สาธารณสุขฯว่าผ่านพ้นการกักตัว 14 วัน สามารถประกอบอาชีพ ร่วมกิจกรรม หรือปฎิบัติภารกิจได้ปกติต่อไป ในนามของ จ.สุพรรณบุรี ต้องขอขอบคุณและชื่นชม ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีในการปฎิบัติตามคำขอของทางหน่วยงานของเรา การที่ท่านได้เข้ามาอยู่ในสถานที่กักตัว ต้องเสียในเรื่องของความอิสระส่วนตัวทั้ง 14 วัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากพอสมควร พวกท่านก็เหมือนฮีโร่คนหนึ่งของสุพรรณบุรี ที่มีส่วนรวมในการช่วยกันป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระลอกที่สองของสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นผลให้การแพร่กระจายไม่ออกไปในวงกว้างสังเกตได้จากที่ อ.สองพี่น้อง ซึ่งเป็นกลุ่มกุ้ง เราสามารถหยุดได้แค่ 10 คนและรักษาหายหมดแล้ว และคนที่มีความเสี่ยงก็อยู่ตรงนั้น ไม่ได้ออกมานอกอำเภออื่น เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการที่เราปฎิบัติตามแนวทางที่ทางราชการได้กำหนดร้องขอ ช่วยในการระงับยับยั้งวงของการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ลงไปได้ เพราะฉะนั้นต้องชื่นชมว่าทั้ง 18 คนที่ถูกปล่อยตัวในวันนี้เป็นฮีโร่ของคนสุพรรณบุรีและคนไทยทั่วประเทศ

 

วัฒนพล มัจฉา สุพรรณบุรี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *