มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม ขอบคุณที่ร่วมบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ให้โรงพยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *