ในหลวงและพระราชินีพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพังงา


วันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมนนทลี โรงพยาบาลพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพังงา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดพังงาเข้าร่วม
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางกาแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ (สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์) พระที่นั่งอัมพรสถาน ด้วยการนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ให้แก่โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 1.Isolation Gown จำนวน 1,500 ชุด 2. Coverall Gown จำนวน 500 ชุด และ 3. Reusable Isolation Gown จำนวน 1,500 ชุด เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อโนทัย งานดี/พังงา

About news-town 14724 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*