อำเภอปันสุข สามชุกปันยิ้ม

นอภ. สามชุก รุกโครงการ อำเภอปันสุข สามชุกปันยิ้ม “เยี่ยมบ้านยามเย็น”


นายธราธร แข็งขัน นายอำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าภายใต้สภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยที่รุมเร้าต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกระดับ ประชาชนชาวอำเภอสามชุก ย่อมหนีไม่พ้นต่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อปัญหาเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาความเจ็บป่วย ทำให้หลายครอบครัว ประสบต่อความยากลำบากในการดำรงชีวิต
อำเภอสามชุก จึงได้จัดโครงการ “อำเภอปันสุข…สามชุกปันยิ้ม” ถือเป็นโอกาสหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจ ปันน้ำใจ ปันรอยยิ้ม แบ่งเบาภาระ ให้กับพี่น้องชาวอำเภอสามชุก ที่หลายครอบครัวขาดโอกาสในการได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐที่มีภาวะอันจำกัด “เยี่ยมบ้านยามเย็น” จึงเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ “อำเภอปันสุข…สามชุกปันยิ้ม” ในการออกเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงหลังจากเลิกงานในช่วงยามเย็นโดยจะมีการรวมกลุ่มของส่วนราชการระดับอำเภอและผู้นำระดับตำบล หมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.สต.. อสม. ฯลฯ โดยการทำถุงธารน้ำใจ สิ่งของอุปโภคบริโภคตลอดจนสิ่งของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้ พวกเขาเหล่านี้ พร้อมทั้งเป็นการแบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันรอยยิ้มและส่งกำลังใจให้กันและกันทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล ซึ่งนำมาซึ่งรอยยิ้มแห่งความสุขที่พวกเราร่วมกัน สามัคคีกัน ดูแลกัน ภายใต้โครงการ “อำเภอปันสุข…สามชุกปันยิ้ม” เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าว จะสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป

About news-town 14737 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*