ท่านชัชวาล อรรฐีโสต รับตำแหน่งใหม่ที่ เลขานุการ นายก อบต.บางรักน้อย

ขอแสดงความยินดีกับ
ท่านชัชวาล อรรฐีโสต หรือเช้ฟเอก เมืองนนท์
กับตำแหน่งใหม่ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย และคุณเอกยังเป็นนายกสมาคมครัวเช้ฟจิตอาสา ประเทศไทยด้วยค่ะ
ขอแสดงความยินดีและขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไปนะคะเจ้านาย…
ที่มาข่าว
แมวเหมียว เขี้ยวเพชร
#มหานครข่าวออนไลน์
About news-town 1419 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*