เรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ณ โอ๊คแลนด์ ร่วมทำบุญ วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

วันณิภา บัวสี
#หญิงไทยในต่างแดน
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ วัดญาณประทีป โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชามีดังนี้
๑. เป็นวันแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
๒. เป็นวันแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
๓. เป็นวันแรกที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นครั้งแรกในโลก
๔. เป็นวันแรกที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์
ที่มาข่าว
“วันณิภา บัวสี” (Miss PR มหานคร International)
รายงานข่าว โดย
“แมวเหมียว เขี้ยวเพชร”
About news-town 1419 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*