อาจารย์ อรวรรณ บุณยธาดา Miss PR International 2021

ชื่อ : อาจารย์ อรวรรณ บุณยธาดา
การศึกษา ;
ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย จันทรเกษม
ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การศึกษาและงานสังคมสงเคราะห์ จาก มหาวิทยาลัย IUM Florida U.S.A.
ใบประกาศนียบัตรจาก มหาวิทยาลัยชื่อดัง อันดับ 1 จาก Havard University U.S.A.
Strengthening Community Health Worker Programs. สาขา สาธารณสุขชุมชนระดับชาติ 23 พ.ค. 2564

ที่มาข่าว : แมวเหมียว เขี้ยวเพชร
#มหานครข่าว

About news-town 1419 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*