ลุงดา ปราชญ์กัญชาไทย

Mr.KD ลุงดา ปราชญ์กัญชาไทย
รวมพลังจัดตั้งสมาคม คนปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ คอนโด waldo18
แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี โดยลุงดา และทีมงาน
ลุงดา Mr.KD “โกดา” นายอร่าม ลิ้มสกุล นักปลูก นักค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์กัญชา ทั้ง
แบบบ้านๆ และแบบใหม่ มานานกว่าสิบปี คุณอัครเดช ฉากจินดา จากกลุ่มเขียนอนาคต
กัญชาไทย จังหวัดกระบี่ และนายอรุณศักดิ์ อ่องลออ ผู้ประสานงานสมาคมฯ ร่วมกันแถลงข่าว
การจัดตั้งสมาคมนักปลูกกัญชาอาชีพแห่งประเทศไทย ณ อาคารWALDO 18 แหลมผักเบี้ย
จังหวัดเพชรบุรี
วันนี้ ลุงดา ยอมรับว่าตัวเองเป็นกัญชาชน
กัญชาชน อันมีความหมายและนัยยะอันสำคัญ คือสังคมแห่งการให้เกียรติความเท่าเทียมและการเข้าถึง
ลุงดาเข้าถึงกัญชามาตั้งแต่เด็ก พ่อแม่พี่น้องที่เกาะพงันก็ใช้กัญชา ทั้งในเชิงสันทนาการ
และการดูแลรักษาตัวเองมาแสนนานเช่นกัน หลังลาออกจากการเป็นนักสาธารณสุขอำเภอ มีครอบครัวและได้ใช้ชีวิตที่ประเทศเยอรมนีหลายปี และในช่วงนั้นได้นำเมล็ดพันธุ์กัญชาไปที่เยอรมนีด้วย ได้พบกับนักกัญชาและกัญชาชนและได้แลกเปลี่ยนความรู้ความรู้ความเข้าใจในเชิงกัญชากับทางยุโรป ได้เดินทางไปหลายประเทศทั้งยุโรปและอเมริกา ได้ลองผิดลองถูก ผสมพันธ์ุกัญชา ศึกษากัญชาจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ เป็
นที่ยอมรับของแมกกาซีนกัญชาในยุโรป
และได้รับการยกย่องสายพันธ์ุกัญชา
KD ว่ามีคุณภาพและมีความโดดเด่นในเชิงคุณภาพ
ถึงวันโลกมืดของพืชพันธุ์กัญชา เมื่อกัญชาถูกทำให้เป็นผู้ร้าย กัญชาถูกตีตราว่าเป็นยาเสพติด ใครเสพ ใครค้า ใครขาย ใครมีในครอบครองมีความผิด ทำให้กรค้นคว้า หรือแม้แต่
แค่ปลูกเอามารักษาผู้คนก็ทำได้ยาก การปลูกกัญชาบนดินเป็นไปได้ยาก จึงต้องปลูกใต้ดินมายาวนาน

About news-town 1436 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*