ตัวแทนตระกูล สุวรรณชัยรบ มอบชุด PPE แก่โรงพยาบาลพังโคน จ.สกลนคร

นายยุทธศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
สุขใดไหนจะเท่ากับการที่ได้เป็นผู้ให้ และส่งต่อความสุขเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นายยุทธศักดิ์ สุวรรณชัยรบ จึง
เป็นตัวแทนตระกูลสุวรรณชัยรบ มอบชุดPPE 100 ชุดแก่โรงพยาบาล พังโคน
จังหวัด สกลนคร
ที่มาข่าว
แมวเหมียว เขี้ยวเพชร – มหานครข่าว
About news-town 1752 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*