ม.หาดใหญ่ สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตะวันออกกลาง

ศูนย์ฝึกอบรมนักข่าววิจัยและพัฒนาร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ “สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตะวันออกกลาง”
ภายใต้ “HU Marketing HUB by HBS Dummy Company” แพลตฟอร์ม

วันนี้ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 19:00 น. ตามเวลาประเทศไทยทางองค์กร
ศูนย์อบรมนักข่าววิจัยและพัฒนา
ภายใต้ สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย นำโดย ท่านนายก ศิโรจน์ มิ่งขวัญและ ดร.อรวรรณ บุณยธาดา
ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม
กับทางคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย หาดใหญ่ ในเรื่อง การสนับสนุน
การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
สนับสนุนการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการชุมชมร่วมกับทางมหาวิทยาลัย หาดใหญ่
โดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุม ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด
หัวหน้าโครงการวิจัย
ท่าน อาจารย์ นที เหมมันต์ ,
อาจารย์ จุฑามาศ พรหมมนตรี
อาจารย์ ไพรัช และผู้ประกอบการ อีกหลายท่านร่วมด้วย

“HU Marketing HUB by HBS Dummy Company” เป็นแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการชุมชม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดตัว “HU Marketing HUB by HBS Dummy Company” เป็นแพลตฟอร์มที่เกิดจากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ภายใต้ชื่อ “กลยุทธ์ช่องทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา เพื่อการทำตลาดแบบรวมศูนย์โดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” โดยเป็นแพลตฟอร์มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์
โครงการ HU Marketing HUB นั้นถือว่าเป็นโครงการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการชุมชม ที่มีความน่าสนใจ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายหมวดหมู่ให้ผู้บริโภคได้คัดสรรและเลือกซื้อสั่งซื้อผ่านทางเวปไซต์และส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ภายใน 27-30 มิถุนายน 2565 นี้
สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ทางช่องทางติดต่อ 074-200300 ต่อ 617
humarketinghub@gmail.com
https://www.humarketinghub.com/
อรวรรณ บุณยธาดา
บรรณาธิการบริหาร
Times of Bahrain

About news-town 1823 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*