นิเทศฯราชภัฎนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพ สวดศพ อ.พูนศักดิ์ ลิ้มมณี

วันที่ 28 ส.ค. 65 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ศาลา 10
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพ พิธีสวดอภิธรรมศพ อ.พูนศักดิ์ ลิ้มมณี อาจารย์เกษียณอายุราชการสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ทั้งนี้ วันที่ 29 ส.ค. 65
17.00 น. จะมีพิธีฌาปนกิจ

About news-town 1883 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*