โครงการสร้างรั้วเพื่อน้อง “โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา” จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการสร้างรั้วเพื่อน้อง เนื่องด้วยทางโรงเรียนบ้านขุนแม่ลา เลขที่ 64 ม.1 บ้านขุนแม่ลา ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โดยการอำนวยการของนายฐิติพัฒน์ อัครกิตติศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา มีความต้องการทำรั้วรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยกับนักเรียนและสถานศึกษา มีครูธชย ชาญวิริยะ กำกับดูแล

เนื่องจากโรงเรียนไม่มีรั้วรอบขอบชิด ทั้งนี้ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้าง แต่เนื่องด้วยมีงบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้าง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญ เพื่อช่วยสมทบทุนบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อ ปูน อิฐ เหล็ก อุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างรั้วกับทางโรงเรียน ผ่านช่องทาง ชื่อบัญชี “รายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา” สาขาแม่สะเรียง บัญชีเลขที่ 509-0-78235-0

การทำบุญด้วยการ สร้างกำแพง มีอานิสงส์ให้สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีชีวิตแลทรัพย์สินที่มั่นคง แข็งแรง ปราศจากโรคภัยปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

  1. เนื่องจากกำแพงคุ้มกัน ผู้ที่ทำบุญจะปราศจากอันตรายทั้งปวง ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น
  2. ผู้ที่ทำบุญจะมีทรัพย์สินมั่งมีถาวร ปราศจากโจรขโมย
  3. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย
  4. ได้เป็นผู้ค้ำชูสถาบันการศึกษาให้มั่นคงถาวร

ทางโรงเรียนขอขอบคุณแทนนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

About news-town 1904 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*