Thailand Open Para Bowling Championship 2022

Thailand Open Para Bowling Championship 2022 ได้จัดงานพิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการนานาชาติ รวมทั้งหมด 11 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน , ไทเป , สาธารณรัฐเชค , ฮ่องกง , อินเดีย , ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ , มาเลเซีย , ฟิลิปปินส์ , สิงคโปร์ และ ไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ชั้น 5 สนามโบว์ลิ่งบูลโอ รีธีม แอนด์โบวล์ สยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป

โดย นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , Mr. Georqe Tan ประธานสหพันธ์กีฬาโบว์ลิ่งคนพิการนานาชาติ , คุณปุณณิกา เพ็ญสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการไทย , นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ , ดร. วันดี โตสุวรรณ เลขาธิการสหพันธ์กีฬาอาเซียน ADSF และ คุณบุญยาม เสาจันทร์ ประธานอนุกรรมการกีฬาโบว์ลิ่ง สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ร่วมเปิดงานการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการในประเทศไทยได้ลงแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนากีฬาโบว์ลิ่งคนพิการในประเทศไทยพร้อมได้ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภทความพิการ คือ นักกีฬาพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว นักกีฬาพิการทางสายตา รวมทั้งสิ้น 24 คน

รายงานข่าวโดย :
แมวเหมียวเขี้ยวเพชร
บันเทิงทีวีและมหานครข่าว
ติดต่อโฆษณา โปรโมทสินค้าโปรโมทผลงาน ได้ที่เบอร์โทร : 0983808063

About news-town 1904 Articles
ข่าวสาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*