รางวัลเกียรติยศ

รางวัลสื่อสร้างสรรค์สังคม ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

รางวัลสื่อน้ำดี ของสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

รางวัลพระแม่ลักษมีดาราจักรเพชร สื่อออนไลน์ยอดเยี่ยม งานดาราวาไรตี้ อวอร์ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รางวัลพระพิฆเนศนาคราช สื่อออนไลน์ดีเด่นประจำปี 2563

The International Environmetrics Society (TIES) Dr.Orawan Boonyathada Director of Public Relation received International Certificate from TIES USA . Event in Middle East Bahrain.(2021)

Social Work International’s Awards.
Dr.Orawan Boonyathada
Director of Public Relation International
ผู้อำนวยการศูนย์อบรมนักข่าววิจัยและพัฒนา ภายใต้สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยรับรางวัลงานสังคมสงเคราะห์ระดับชาตินานาชาติกับองค์กรนานาชาติ (2022)

International Icon Awards 2022
Outstanding Director of the year Honoured to Dr.Orawan Boonyathada