ต้านการทุจริต

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา นายศรัณย์ เกตกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารนักศึกษาและทีมงาน เข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริตและเสวนาวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   //   เรียบเรียง : ทีมข่าวการศึกษา

Continue reading »

องครักษ์โมเดลโชว์ฟลัดเวย์ตะวันออก

อย่างที่ทราบแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย มีจุดกำเนิดอยู่ที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไหลจากทิศเหนือลงสู่อ่าวไทย ผ่านที่ราบภาคกลาง หล่อเลี้ยงเกษตรกรรมมาอย่างยาวนาน ด้วยกายภาพเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง บริเวณกรุงเทพมหานคร จึงมักเกิดสภาพน้ำท่วมอยู่เสมอ โดยเฉพาะน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาผู้บริหารประเทศ ชุดต่างๆ ได้นำแนวคิดฟลัดเวย์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

Continue reading »

วัดอ่างสุวรรณ

“วัดอ่างสุวรรณ” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดหนองหอย” ในอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดแห่งนี้มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศตรงที่อุโบสถทั้งหลังทำมาจากไม้ตาล ต้นไม้ที่มีลำต้นสูงผอมเพรียว แถมเนื้อไม้ยังมีเสี้ยนเยอะอีกด้วยนั้น แต่แท้จริงแล้วต้นตาลเป็นไม้เนื้อแข็งสามารถนำมาสร้างบ้านหรือทำเฟอร์นิเจอร์ได้สวยงามไม่น้อย เพราะมีลวดลายของเสี้ยนไม้สวยงาม โดยไม้ตาลที่ใช้สร้างต้องเป็นไม้ตาลอายุ 70-100 ปี เพราะเนื้อไม้จะมีความแข็งแรงทนทาน มดปลวกไม่มากิน และใช้เฉพาะส่วนแก่นตาลที่แข็งที่สุด โดยโบสถ์หลังนี้ใช้ไม้ตาลกว่า 10,000 ต้น และใช้เวลาสร้างกว่า

Continue reading »

ยุติธรรมชุมชน

เทศบาลสองพี่น้อง สุพรรณบุรี ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายก คณะผู้บริหารเทศบาล เผยว่าได้ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล เพื่อเป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่พี่น้องในชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” อันจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง ภาครัฐกับชุมชน

Continue reading »

คนดีประเทศไทย 59-60 

เมื่อ 18 ก.ย.60 นายศิโรจน์  มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนดี(ประเทศไทย) กล่าวถึงการจัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย ประจำปี 2559-2560  ว่าได้คัดสรรวีรกรรมคนดีประเทศไทย ที่ปรากฏผ่านสื่อมวลชนในรอบปีที่มา จำนวน 20 วีรกรรม แบ่งเป็น 2 สาขา คือ สาขาประชาชน

Continue reading »

ชมรมไทยซิกข์ฯมอบอาคารเรียน

ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์มอบอาคารเรียนที่บริจาคเงินก่อสร้าง 480,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ จ.บุรีรัมย์  เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กอยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ทั้งเป็นการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งเป้าจะมอบอาคารเรียนให้ ร.ร.ที่ยังขาดแคลนทุกจังหวัด 9 ก.ย.60  ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ นำโดยนายกฤต  สกุลสัจจะ  ประธานชมรมฯ นายศักดา  สัจจะมิตร  กรรมการผู้ประสานงานชมรม  พร้อมสมาชิก 

Continue reading »

วัดศรัทธาธรรม

วัดศรัทธาธรรม หรือวัดมอญเป็นโบราณสถานที่เชิดหน้าชูตาของ จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นวัดที่มีอุโบสถสร้างด้วยไม้สักทองฝังมุกแท้เพียงแห่งเดียวในสยามและเป็นศูนย์รวมจิตใจ ศูนย์กลางการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา และสังคมของชุมชนชาวมอญ ณ ต.บางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม     วัดศรัทธาธรรม สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๓๔๑ ด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวมอญประมาณ๑๐ ครอบครัว ที่หนีสงครามกลางเมืองในพม่า เข้ามาพึ่งความร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ตราบจนปัจจุบัน วัดแห่งนี้ยังคงเป็นศูนย์รวมพลังแห่งศรัทธา

Continue reading »

เพลงคำสอนของพ่อ

“พระเอกมนตรี รุ่งรังสรรค์” ผลงานเพลงคำสอนของพ่อ เดชมนตรี มงคลเกิด (พระเอกลิเก มนตรี รุ่งรังสรรค์) ผมมีพี่น้องรวมบิดามารดากันกับผม 2 คนผมเป็นพี่ชายคนโตและน้องสาวคนเล็กผมเป็นบุตรชายของ นาย จำลอง มงคลเกิด(จำลอง รุ่งเรื่อง) นาง ละเอียด มงคลเกิด..ชีวิตในวัยเด็กผมเติบโตมากับคณะลิเกพ่อกับแม่แสดงลิเก (มีคณะเป็นของตัวเองที่จ.นครราชสีมา) ชีวิตของผมอยู่กับการร้องการรำมาตั้งแต่เด็กๆเลยทำให้ผมชอบร้องเพลงลูกทุ่งละรักเพลงลูกทุ่งมาจนทุกวันนี้ผมเริ่มประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กมีชนะบ้างแพ้บ้างแต่ไม่เคยย่อท้อไม่ว่ามีประกวดที่ไหนถ้าผมมีโอกาสผมจะลงประกวดเสมอ

Continue reading »

คนดีประเทศไทยปี 59-60

เมื่อ 15 ก.ย.60 นายศิโรจน์  มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนดี(ประเทศไทย) กล่าวถึงการจัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย ประจำปี 2559-2560  ว่าได้คัดสรรวีรกรรมคนดีประเทศไทย ที่ปรากฏผ่านสื่อมวลชนในรอบปีที่ผ่านมาได้ดังนี้ สาขาประชาชน 1.นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ  โชเฟอร์แท็กซี่วัย 38 เจ้าของฉายาแท็กซี่อุ้มบุญ ทำหน้าที่รับคนป่วย คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปส่งโรงพยาบาล

Continue reading »

วัดศรีชุม ลำปาง

วัดศรีชุม เป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาวัดพม่าที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด 31 วัด สร้างในปี พ.ศ. 2433 โดยคหบดีพม่าชื่อ อูโย ซึ่งติดตามชาวอังกฤษเข้ามาทำงานป่าไม้ในประเทศไทย เมื่อตนเองมีฐานะดีขึ้นจึงต้องการทำบุญโดยสร้างวัดศรีชุมขึ้นในเขตตำบลสวนดอก     จุดเด่นของวัดศรีชุม เดิมอยู่ที่พระวิหาร ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ที่มีศิลปะการตกแต่งแบบล้านนาและพม่า หลังคาเครื่องไม้ยอดแหลมแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้พระวิหารทั้งหลัง เมื่อตอนเช้าตรู่ของวันที่ 16 มกราคม

Continue reading »