ไทยกัมพูชาร่วมพัฒนาการเมือง

ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาผู้นำปัณณะศาสตร์ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า วันอังคารที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ เพ็ญ วิบล ตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส แห่งสถาบันพัฒนาผู้นำปัณณะศาสตร์  (The Pannasastra Institute of Leadership)  และคณะ เข้าพบ

Continue reading »

ฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ

สถาบันพระปกเกล้า จัด เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็น ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่…)  พ.ศ. … ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา หลักสี่

Continue reading »

Thailand Best Blog Awards by CP ALL

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดทำ “โครงการเซเว่น บุ๊ค อวอร์ด” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่เชิดชู เป็นขวัญกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเขียนไทยมากว่า 14 ปี เพื่อส่งเสริมการศึกษา การอ่านการเรียนรู้ให้กับคนไทยและเยาวชนไทย และในปีนี้

Continue reading »

วันข้าวไร่ดอกข่า

งาน “วันข้าวไร่ดอกข่า”ประจำปี 2560  ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จังหวัดพังงา เปิดงานสืบสานและอนุรักษ์ข้าวไร่ดอกข่าพันธุ์พื้นเมือง “วันข้าวไร่ดอกข่า” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวไร่ และประชาสัมพันธ์ข้าวไร่ดอกข่า ซึ่งเป็นข้าวประจำถิ่นของตำบลบางทอง พร้อมร่วมสืบสานวัฒนธรรมตั้งแต่กระบวนขอขมาพระแม่โพสพก่อนการเก็บเกี่ยว พิธีผูกข้าว การลงแขกเกี่ยวข้าว และการนวดข้าว   สำหรับ ข้าวไร่ดอกข่ามีอายุมานับร้อยปี

Continue reading »

สงสาร 2พี่น้องกำพร้า พี่พิการ น้องไม่ได้เรียนต่อ

สลด…2พี่น้องกำพร้า พี่พิการนอนติดเตียง น้องสาวจบม.6ไม่เรียนต่อ ต้องคอยดูแลพี่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วย นายอศล พืชฟู สาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง แพทย์หญิง

Continue reading »

เปิดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด

วันที่ 24 พ.ย.60  นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ที่ศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ เปิดเผยว่า รอบปีที่ผ่านมา จังหวัดสมุทรปราการ จำหน่ายปลาสลิดบางบ่อ ได้ถึง 300

Continue reading »

ป่อเต็กตึ๊งร่วมเชียงราย ต้านหนาวให้ชาวเขา

วันที่ 26 พ.ย.60 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ฯ นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิกวงเม้งแม่สาย จ.เชียงราย ลงพื้นที่แจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค – บริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร (จำนวน 800 ชุด) คิดเป็นมูลค่า 400,000 บาท

Continue reading »

คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย เข้ารับรางวัลจาก การประกวดคลิปวีดีโอ “คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล” จัดโดย กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยมีผลงานเข้าร่วม 50 ผลงานจากทั่วประเทศ   // คำประกาศ : ขอกราบขอบคุณสำหรับผู้ถ่ายภาพ และให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่มา

Continue reading »

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จเปิดอาคาร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา เมื่อวันก่อน   // คำประกาศ : ขอกราบขอบคุณสำหรับผู้ถ่ายภาพ และให้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์   เรียบเรียง : ทีมข่าวสังคม มหานครข่าว

Continue reading »

นักเรียนวัดทุ่งคอก ฝึกอาชีพจักสานสร้างรายได้

โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) โรงเรียนต้นแบบรางวัลถ้วยพระราชทาน สอนการสานตะกร้าพลาสติก จากปราชญ์ชาวบ้าน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เปิดเผยว่า นายประสงค์

Continue reading »